یک گروه دونفره کامل و آموزش دیده
عکاسی و فیلم برداری با دوربین حرفه ای
و گوشی S23
ادیت حرفه ای
تولید محتوای