با سلام
توانایی های بنده
در بخش های ساخت ادیت پاسخگویی و … هستش
در مورد قیمت هم با توجه به حجم کار توافقی کار میکنم