مسلط به تولید محتوا و کار با برنامه های اینشات ، ولو، کنوا و ….
آشنا با مهارت های فروش و روش های جذب مشتری
امکان پاسخ دهی به موقع به دایرکت ها و پیام ها
ساخت بنر ، کاور، استوری و پست اینستاگرام
حقوق مد نظر برای تولید محتوا برای هر محتوا ، کاور استوری یا پست اینستاگرام ۴۰۰ هزار تومان، حقوق مد نظر برای یک ماه پاسخ دهی کامنت و دایرکت ۲ میلیون تومان می باشد