بنده به عنوان یک ادمین در زیمنه های زیر فعالیت می کنم:
کار با فوتوشاپ و ادیت عکس
طراحی کاور و پست و استوری اینستاگرام
تولید محتوای ویدیویی
هزینه ها بسته به پیچیدگی و سختی کار متفاوت است.