دانشجو رشته گردشگر ی هستم و دوره آشپزی گذروندم . 26 سالمه . سابقه کار در زمینه اینستاگرام ندارم . تصاویر ارسال شده هم به عنوان نمونه کار ، تصاویر تمارین دوره اینستاگرام دیدوگرام هست .