مشاور و برنامه ریزی پیج بصورت تخصصی
افزایش فالوور هدف و افزایش فروش
پاسخگویی کامنت و دایرکت
کار با برنامه های ادیت ویدئو