وحیده هستم
ادمین خلاق
منظم
وقت شناس شدید
باحوصله وصبور
خیلی خوشحال میشم درکنارهم برای پیشرفت پیج شماباهم همکاری کنیم.
آشنایی بابرنامه های
Bazaart
Inshat
Capcut
Picsart
Canva
Pixlecut
طراحی بنر تبلیغاتی،استوری