پیج کاری قبلی من ی پیج فروش بدلیجات بوده و در زمینه تولید محتوا، دایرکت و کامنت پیج مواد غذایی و بهداشتی خارجی فعالیت داشتم
قیمت هر کدوم از این خدمات هم توافقیه