من ویدا هستم، حدودا ۵ سال در زمینه تولید محتوای اینستاگرام فعالیت داشته ام، در زمینه طراحی لباس، دامپزشکی و مدرسه دخترانه و یکسال به صورت حرفه ای در زمینه طراحی سایت و محتوای سایت مدرسه دخترانه مشغول به فعالیت می باشم.