کاملا متعهد،مسئولیت پذیر ، منظم،دقیق و با پشتکارم ، مشاوره و آنالیز پیج ،سناریونویسی ،تقوبم محتوایی، هدف‌گذاری و برنامه کمپین رو انجام میدم