سلام . با اخلاق و حرفه ای و بسیار صبور و منظم و مسِولیت پذیر هستم . توانایی اقناع مشتری رو کامل دارم و خوش اخلاق و خوش برخورد میتوانم محیط را مدیریت کنم.