تسلط کامل به اینستا و مدیریت حرفه ای پیج. حرفه ای در تبليغات و تولید محتوا.اموزش دیده توسط اساتید معتبر.اموزش بروزترین اپلیکیشن های لازم