برقراری تعامل سازنده با مخاطبین و جلب اعتماد
پیگیری و پاسخ دادن دایرکت و کامنت
بالا بردن میزان فروش