_آشنایی با الگوریتم اینستاگرام
_تعامل اثر بخش با مخاطب
_آشنا به روش های تبلیغ، بازاریابی و فروش
_مسلط به تولید و برنامه ریزی محتوا

به دلیل وجود محدودیت در آپلود فایل، تعدادی از نمونه کارها با کیفیت پایین در سایت قرار داده شد.