طراحی استوری:۱۰۰ هزار تومان
طراحی پست:۱۲۰ هزار تومان
طراحی پست اسلایدی: 160هزار تومان
طراحی پست و استوری تبلیغاتی: ۲۵۰ هزار تومان
از همکاری با من مطمعنم خوشحال میشید 😉