سلام اینجانب کاوه سعادتمند پیکیج ا خریداری کردم
ولی در اصل دختر خواهرم را میخواهم برای ادمینی معرفی کنم و ایشون(خانم زینب آراسته) را راهنمایی کنید لطفا