سلام کوثر هستم 🙋🏻‍♀️
ادمین دایرکت و کامنت ،ثبت سفارش
فن بیان بالا🔥
پاسخ دهی سریع دایرکت و کامنت (🏃🏽‍♀️)
(فعال ،سریع،فوری)=کار
متعهد نسبت به کار و همکاری