گلی کریمی هستم
بسیار خوشحال میشوم که در راه رسیدن ب موفقیت تان در کنارتان باشم
دوره ادمینی و تولید محتوا رو گذروندم
مهارت هایم
تولید محتوا
ثبت سفارش
دادن ایده برای استوری و پست
تسلط کامل بر اینستا گرام
مدیریت کامل پیج شما و………
بنده نسبت ب کاری که بر عهده میگیرم بسیار مسئولیت پذیر و وقت شناس هستم و سعی میکنم ب بهترین شکل همراه تون باشم .