کارشناس رشته بازیگری،کارگردانی.خیاطی ام می‌کنم،عکاسی ام انجام میدم
یه مدتی آدمین پیج روانشناسی
یه مدتی آدمین پیج نقاشی
کلا یه هنرمند کوچولو😁