میتونم توی ادیت عکس 📸 ویدئو 🎥
وهمینطور گذاشتن پست و استوری 🏞
دایرکت و کامنت 💻📱
بهت کمک کنم 🫰🏻🍀
مسلط به برنامه های Inshat, Vllo, Picsart و….. هستم