سلام مبتدی هستم و دوست دارم در این زمینه اطلاعاتی بدست بیارم.از سطح صفر شروع میکنم