آموزش دیده توسط تیم حرفه ای دیدو گرام
مسلط به زبان انگلیسی
مسلط به برنامه های ادیت ازجمله vllo _ inshot_ pics art