همکاری نداشتم تابحال ولی ب صورت اصولی و کامل اموزش دیدم میتونم ادمین دایرکت و کامنت باشم و تدوین ویدئو استوری انجام بدم