من 18 سالم هست و تازه شروع به کار کردم در کار های ادمینی و کامپیوتر ی حرفه ای هستم.
هر روز یک پیشرفت .