سلام شب و روزتون بخیر امیدوارم که حال دلتون عالی باشه
توانایی کارهای ثبت و سفارش و دایرکتی را دارم
توانایی بارگذاری پست و استوری
کار به صورت نیمه وقت انجام میشود
سابقه کاری دایرکتی را دارم
آموزش های دوره های دیدوگرام و با کمک آموزش ها توانایی کامل اینستاگرام و دارم
ادمین کوشا و پاسخگو به دایرکت و کامنت