لیسانس حقوق هستم دارای روابط عمومی بالا و قدرت جذب و فروش و تبلیغات و مشاوره ی فوق العاده در خدمتتون هستم