نویسنده و ایده پرداز هستم
تجربه فعالیت در زمینه فروش
فعایت در زمینه های عکاسی و تصویربرداری
فعالیت یکساله در زمینه دایرکت و فروش چندین پیج
دارای تیم فعال در زمینه تولید محتوا