هر هفته حداقل ادیت دو تا سه کلیپ کوتاه رو بتونند تحویل بدند.
رشد پیج و تبلیغات برای گروه هدف رو نظام مند و اصولی انجام برسونند که با کمترین هزینه بیشترین رشد رو داشته باشیم.