کلینیک دندانپزشکی
حقوق ثابت و درصدی

خلاق و با سلیقه

روابط عمومی بالا

مسلط به الگوریتم های اینستاگرام

آشنایی با تکنیک های تعامل و جذب مخاطب