ما یک هلدینگ قدیمی در عمان هستیم و در حال حاضر برای بخش سوشیال مدیا(اینستاگرام) نیازمند نیروی خانم متخصصی هستیم که بتواند تعامل پیج هارا بالا بیاورد همچنین تسک های دیگر نیز وجود دارد
کار به صورت حضوری میباشد و ویزا کار برای شخص گرفته میشود