مجموعه بزرگ و معتبر ایران نور جهت تکمیل کادر خود به یک خانم وارد به امور اینستاگرام و فتوشاپ در یک محیط شیک و آرام با امکان افزایش حقوق و ارتقا رتبه کاری نیازمندیم

ارتباط فقط از طریق واتساپ.