سلام اینجاتب ادمین 2پبح کاری4سال یک انلاین شاپ و کارشناس فروش یه شرکت صنعتی…
تایم کاری حدودا 8ساعت درروز
صبور اجتماعی و اموزش دیده
پایان هروقت کاری گذارش کار به کارفرما