نیازمند ادمین با توانایی های زیر :
فقط حضوری
_مسلط به عکاسی
_تولید محتوا
_ادیت ویدیو
_خلاق
و….