حضور در مزون الزامیست
ادمین حرفه ای با سابقه کاری مرتبط
سن بین ۲۳-۳۰
مسلط به تولید محتوا و برنامه های ادیت مرتبط
پاسخدهی و‌ثبت سفارش
ساعت کاری شنبه تا پنجشنبه ۱۱/۳-۲۰
جمعه ۱۳/۴۵-۲۰
۱روز در هفته اف
ارسال رزومه در واتساپ ۰۹۳۵۱۴۶۹۴۷۳