پیج اینستاگرام یک فروشگاه و تولیدی تازه تاسیس مبلمان برای تولید محتوا و برنامه ریزی به یک نفر ادمین کار بلد نیاز دارد.
اولویت ما تولید محتوا ی منظم است.