طراحی سناریو تبلیغاتی برای پیج اینستاگرام و کانال تلگرام آقای قورچیان با بازدهی بالا
برای مثال سناریویی برای تبلیغ که فالووری هزار تومان و یا کمتر تمام شود.
در صورت زدن تارگت های تعیین شده دستمزد و پاداش بالایی برای ادمین تبلیغات در نظر گرفته می شود.