نیازمند ادمین با توانایی های زیر:
آشنا با فتوشاپ
تسلط به نرم افزارهای ادیت موبایل
مهارت استوری تلینگ
روحیه کار تیمی
مسئولیت پذیر و خلاق
(حضوری و تمام وقت و حتما خانم)