5 سال سابقه ادمینی، شرکت در دوره های آموزشی اینستاگرام
تخصص در تولید محتوا، تدوین ویدیو، استوری، بنر، پوستر و…