با سابقه فعالیت قبلی
آشنایی کامل به پلتفرم اینستاگرام
آشنای کامل با نرم افزارهای تولید محتوا و فتوشاپ
خلاق