به یک ادمین مسلط به الگوریتم و فعالیت در یوتیوب نیازمندیم
قطعا میدونید الگوریتم و شیوه ضبط و تدوین ویدئوهای یوتیوب و هشتگ گذاری و ادارش با اینستاگرام خیلی فرق داره
بنابراین فقط شخص متخصص پیام بده . متشکرم .