نیازمند ادمین حضوری جهت کار در کلینک کمند واقع در اسلامشهر
با روابط عمومیی بسیار بالا و
مجری عالی
تدوین ودیو
سناریو نویسی
ادیت
تولید محتوا
جوابگویی دایرکت و کامنت
مدیرت کامل پیج و سابقه کار مفید
مجری حرفه ای و همه فن حریف نیازمند هستیم.
دوستانی که مایل ب همکاری هستم رزومه کاری خود را ب همراه نمونه کار در واتساب ارسال کنن .