رزومه کاری :
راه اندازی سه تا فروشگاه و یک سایت
@print42o.ir
www.print42o.ir
@smokers42o.ir
@sayanashop.ir