مدیریت کامل پیج رو با یک ادمین حرفه ای زیر نظر کارفرما (افراد مبتدی پیام ندهند)

حقوق مزایا عالی به همراه سفر های دوره ای رایگان

تولید کننده محتوا در اینستاگرام
فیلمبرداری و عکس و ادیت
سناریو نویس
و…