محل کار شهر یزد بلوار مطهری
سقفی برای حقوق در نظر نگرفتم چون میخوام با یه ادم حرفه ای که دوست داره رشد کنه کار کنم … حقوق بسته به مهارت و کارایی شما افزایش پیدا میکنه
کف حقوق از هفت تومن
ساعت کاری
۱۰ الی ۱۴
۱۷ الی ۲۲

با بیمه
نیاز دارم به کسی که مستعد پیشرفت باشه و خلاقیت و تعهد داشته باشه