حضور پاره وقت در مرکز زیبایی و تناسب اندام
و افزایش تعامل در پیج از طریق تولید محتوا و همچنین مدیریت کانال و گروه های تلگرامی و واتساپ