ادمین خانم یا آقا به صورت حضوری
حقوق بین ده تا پانزده میلیون
عکاسی و فیلمبرداری
ادیت و اجرا