تنها گذاشتن استوری در ساعات مشخص و طراحی استوری به سبک ما

🔴 ویژگی ها:
توانمند در جذب مخاطبین فضای اینستاگرام
آشنا به برنامه های مختلف ادیت و تدوین
گزارش دهی هفتگی
مسلط به الگوریتم اینستاگرام ، کپشن نویسی و هشتگ گذاری
سناریو نویسی
خلاق و ایده پرداز
حقوق شروع از یک میلیون
در صورت داشتن شرایط بالا پیام بدهید