سلام
کار ما در مورد دیزاین داخلی خودرو میباشد
به فردی متعهد ، منظم که توانایی تولید محتوا و خلاق
آشنا به الگوریتم اینستاگرام
سناریو نویس
تهیه فیلم
جوابگویی دایرکت وکامنت