ادمین جهت پاسخگویی به کامنت و دایرکت
مسلط به فنون استوری و پست
مسلط به برنامه اینشات و پیکس ارت
با حوصله و دقیق
مسئولیت پذیر و قابل اعتماد
شهر محل زندگی فرقی نداره برای ما