نیازمند ادمین با توانایی های زیر:
آشنایی با google analytics
آشنایی با google trends
آشنایی با google search console
لطفا از تماس تلفنی پرهیز نمایید. فقط پیامک پاسخگو می باشیم
به واتس اپ رزومه ارسال نمایید